2) Jaký je denní rozvrh kempu?

Denní plán aktivit:

  • 08:00 - 09:00 Sraz účastníků
  • 09:30 - 10:30 Trénink
  • 10:30 - 10:45 Svačina
  • 10:45 - 11:30 Trénink
  • 12:15 - 14:15 Oběd + odpočinek (volný program)
  • 14:15 - 15:00 Trénink
  • 15:00 - 15:15 Svačina
  • 15:15 - 16:00 Trénink
  • 16:00 - 16:30 Protažení + kompenzační cvičení
  • 16:30 - 17:00 Ukončení kempu