Přihláška na ERPET Fotbalový Kemp

Required*

Uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, audio a videozáznamů z akcí konaných Fotbal-way, souhlasím s uveřejněním fotografií svého dítěte, na webových stránkách. Rovněž souhlasím s využim obrazového či zvukového materiálu (fotografie, audio, video) v rámci propagace Fotbalového kempu v Erpetu.